This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính sách Cookie.
Triple Room1

Phòng 3 Người

Số lượng khách tối đa 3
Kích thước giường 1 Giường đơn & 1 Giường đôi
Kích thước phòng 15m2

Phòng này có phòng tắm riêng.

Trang thiết bị
  • Phòng tắm
  • Nhà vệ sinh
Close